PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

INFORMÁCIE

Organizátor:  Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesto: 
Termín podujatia: 

Predseda športovej komisie: 
Riaditeľ súťaže: Mgr. Alexander Gejmovský, PhD.

PROPOZÍCIE