ŠPORTOVÝ AEROBIK

ŠPORTOVÝ AEROBIK

INFORMÁCIE

Organizátor:  Slovenská technická univerzita v Bratislave

Termín podujatia:  9.11.2024

Predseda športovej komisie: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

Riaditeľ súťaže: Mgr. Andrea Koláriková, PhD.

PROPOZÍCIE

Miesto

Miesto: Telocvičňa FTVŠ UK, Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 9, 811 02 Bratislava