ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Usporiadateľ

Čestné predsedníctvo

Rektor STU

Prezident SAUŠ

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

PaedDr. Július Dubovský


Organizačný výbor

Predseda:

Podpredseda:

Členovia:

Tajomník:

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.

Mgr. Alena Cepková, PhD.

Mgr. Robin Pělucha, PhD.
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
PaedDr. Elena Lukačovičova, PhD.
Mgr. Marian Decký, PhD.
Mgr. Alexander Gejmovský, PhD.


Ing. Erika Kučerová

REK

SJF

FCHPT
FEI
MTF
SVF
CAŠ

REK

Predsedovia komisií

Hospodárska:

Obstarávanie:

Ubytovacia:

Stravovacia:

PR

Doprava:

Športovo-technická:

 

Ing. Renáta Hillová

Mgr. Renáta Pokorná

Ing. Peter Velčický

Ing. Martin Šuba

Juraj Rybanský

Ľuboš Litvík

Mgr. Alena Cepková, PhD.

 

Riaditelia súťaží

Basketbal:

Volejbal:

Futbal:

Športová gymnastika

Atletika:

Plávanie:

Tenis:

Plážový volejbal:

Športový aerobik:

Šerm: 

Šach:

Orientačný beh

E-športy

3 x 3 basketbal

Mgr. Jana Lamošová, PhD.

Mgr. Marián Uváček, PhD.

Mgr. Oto Honz, PhD.

Mgr. Kristína Hižnayova

Mgr. Alexander Gejmovský, PhD.

Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.

PaedDr. Elena Lukačovičova, PhD.

Mgr. Marián Uváček, PhD.

Mgr. Andrea Koláriková, PhD.

Mgr. Zuzana Hikl, PhD.

Mgr. Pavel Lackovič, PhD.

Mgr. Aena Cepková, PhD.

Mgr. Michal Jeleň, PhD. 

Mgr. Jana Lamošová, PhD.

FEI

SJF

SJF

FEI

CAŠ

MTF

MTF

SJF

FCHPT

SVF

FEI

 

FEI

FEI